Välkommen till vårens utbildningar

NADA  -grundutbildning i Karlstad, 27-28/1-17 och 18/2-17, Kursen är full.

NADA  -grundutbildning i Karlstad, den 31/3-1/4 och 22/4-17. Kursen är full, välkommen till utbildningar i höst.
Se utförligare innehåll under fliken Utbildning.

NADA -fördjupningsdag i Karlstad, datum kommer inom kort, vid intresse, hör av dig till RoVerket.
Fördjupningsdagen  är en givande och rolig dag där du får putsa på dina NADA kunskaper och utifrån vad du behöver lära dig ett antal bra punkter utanför NADA protokollet. Se vidare under fliken Utbildning.

Kan arbetsplatsen inte komma till Karlstad, kan RoVerket komma till er. Kontakta RoVerket för uppdragsutbildning.

2015-01-25 15.07.39

Annons