Om RoVerket

RoVerket AB är ett utbildningsföretag som startade i januari 2015.
RoVerket drivs av Maya Swanberg som har utbildat i NADA och Öronakupunktur i 20 år.
Maya är beteendevetare och har lång erfarenhet av praktiskt NADA arbete som komplement till samtalsbehandling.
Maya har flera utbildningar i Öronakupunktur och i NADA, Maya har genom åren deltagit i ett flertal Europeiska NADA-konferenser.
RoVerket har ett nära samarbete med utbildarna i Norge och Danmark.

Annons