En ny spännande studie

En ny svensk studie är publicerad, här har man undersökt hur 25 anorexiapatienter på en specialklinik har upplevt att få NADA som komplementär behandling. Patienterna tyckte att det var en attraktiv behandling som lindrade ångest och somatiska symtom.

Getting Well Is More Than Gaining Weight – Patients’ Experiences of a Treatment Program for Anorexia Nervosa Including Ear Acupuncture
 , Msc, OTORCID Icon & , PhD, RN, PMHN

Annons