På RoVerkets NADA -grundutbildning och fördjupning kommer Nålbolaget

Ulrika och Torgny från Nålbolaget, kommer alltid sista utbildningsdagen och visar upp allt vad en NADA behandlare kan behöva och lite till. Väldigt bra att få information, klämma och ställa alla frågor.

Annons