En lyckad utbildning är genomförd

På vårens sista utbildning har flera olika yrkesgrupper genomfört och fått diplom efter sin väl genomförda NADA -utbildning. Två personer som arbetar på en abstinensvårdavdelning, där många NADA utbildade och NADA metoden används genom hela behandlingen. En ssk från en SIS institution, en massör, en person från en lågtröskelverksamhet, en vård/stödsamordnare m.m.

Vi har använt den nya boken som kursmaterial och eleverna upplevde den som mycket pedagogisk och bra.

DSC_0356

Annons