Intresseförfrågan, tredagars NADA -grundutbildning i maj?

Det finns önskemål om att genomföra en tredagars NADA -grundutbildning 11-13/5 i Karlstad.
Blir det tillräckligt många deltagare är det möjligt för RoVerket att köra den.
Är du intresserad kan du göra en preliminäranmälan här, https://wordpress.com/page/roverket.com/87

Annons