Fördjupningsdag 9/11

Det finns fortfarande platser kvar på Fördjupningsdagen 9/11 i Karlstad. Den här dagen är en viktig kvalitetssäkring av dina NADA kunskaper, den innehåller också det just du behöver lära dig mer om eller vill diskutera. Du får möjlighet att lära dig några andra punkter utanför NADA protokollet, aktuell forskning och för övrigt en ofta mycket uppskattad dag.

Annons

Första konferensdagen

Så är den internationella NADA -konferensens första dag avslutad. De 450 konferensdeltagarna har under dagen hört 18 föreläsningar av människor från hela världen som arbetar, utbildar och forskar om NADA.
Om NADA som enkelhet och mångsidighet.

NADA används inom ett brett fält och föreläsningar har bl.a. handlat om att reducera svettningar och höja livskvalitet vid bröst/prostatacancer, att använda NADA som enda behandling vid suicidprevention. Om att sätta upp verksamheter som arbetar med missbruk/psykisk ohälsa och där NADA är den bärande delen, att använda NADA som behandling vid kroniska smärttillstånd och i palliativ vård.

International NADA-konference  Roskilde 6.-7. september 2018