Datum för NADA -utbildning våren -19

Datum för grundläggande NADA -utbildningarna i Karlstad under våren 2019.

Utbildning 1
24-25/1 och 15/2
Utbildning 2
21-22/3 och 12/4

Utbildningen är tre dagar, med tre veckors praktik mellan dag 2 och 3. Utbildningen kräver inga förkunskaper, du kan läsa mer, ställa frågor och anmäla dig här Utbildningar

 

 

 

 

 

 

Annonser

Genomförd NADA -utbildning.

Så har första gruppen under hösten, avslutat sin grundläggande NADA -utbildning. En härlig grupp med personer som kommer att arbeta med NADA inom många olika områden. Bland annat har personal från behandlingshem, från frivilligorganisationer och psykiatri fått ett nytt verktyg i sin låda. En person ska byta spår i livet och vill arbeta med människor, fyller på sitt CV med NADA, bra ide!
En person är TCM akupunktör, och vill kunna erbjuda enklare behandling i grupp, till fler och till ett pris som många kan klara av, Community Acupuncture.

Fördjupningsdag 9/11

Det finns fortfarande platser kvar på Fördjupningsdagen 9/11 i Karlstad. Den här dagen är en viktig kvalitetssäkring av dina NADA kunskaper, den innehåller också det just du behöver lära dig mer om eller vill diskutera. Du får möjlighet att lära dig några andra punkter utanför NADA protokollet, aktuell forskning och för övrigt en ofta mycket uppskattad dag.

Första konferensdagen

Så är den internationella NADA -konferensens första dag avslutad. De 450 konferensdeltagarna har under dagen hört 18 föreläsningar av människor från hela världen som arbetar, utbildar och forskar om NADA.
Om NADA som enkelhet och mångsidighet.

NADA används inom ett brett fält och föreläsningar har bl.a. handlat om att reducera svettningar och höja livskvalitet vid bröst/prostatacancer, att använda NADA som enda behandling vid suicidprevention. Om att sätta upp verksamheter som arbetar med missbruk/psykisk ohälsa och där NADA är den bärande delen, att använda NADA som behandling vid kroniska smärttillstånd och i palliativ vård.

International NADA-konference  Roskilde 6.-7. september 2018

 

 

 

Platser kvar

Det finns platser kvar på höstens NADA -grundutbildningar. Grundutbildningen passar många olika yrkesgrupper och för privat bruk, det krävs inga förkunskaper. Utbildningen är tre dagar och ger de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna utföra NADA behandling. Läs mer och anmäl dig här Utbildningar

Fördjupningsdag 9/11 -18

Vi har flyttat datum för fördjupningsdagen till den 9/11 -18.

Dagen är en bra vidareutbildning för dig som har grundläggande NADA -utbildning. Du lär dig några användbara punkter utanför NADA protokollet och du har möjlighet att ta upp egna handledningsfrågor. För dig som gått NADA utbildning för ett tag sedan, är det en bra dag att fräscha upp dina kunskaper. Du kan läsa mer och anmäla dig här Utbildningar

Internationell NADA konferens i Roskilde.

RoVerket kommer att medverka på den internationella NADA konferensen i Roskilde 6-7 september och det är möjligt för alla som har intresse att vara med. Konferensen hålls i Europa vart annat år och nu är den så nära som i Danmark. Det kommer flera föreläsare verksamma i Danmark, där man är långt framme med NADA i olika verksamheter. Vi får också möjlighet att lyssna på ledande forskare och utövare från hela världen, det är så oerhört stimulerande dagar. Sista anmälningsdag är 1 juli och du kan läsa mer på http://www.nada-danmark.dk.